Kvanttimekaniikka. Se tarjoaa joukon matematiikkasäätöjä. Itseasiassa kvanttimekniikka ei juurikaan eroa hiukkasteoriasta.

Milloin puu on kuollut? Missä rajapinta elävän ja kuolleen välillä? Ihminen kuolee hitaasti. Ensin loppuu syke. Sitten näkö ja lopuksi kuulo. No ei, sillä karvat kasvavat vielä pari viikkoa.

Muuten. Kaikki mitä nyt aistit on ainoastaan sähkökemiallinen tapahtuma aivoissasi. Et siis tunne, kuule tai näe mitään. Kyse on ainoastaan reaktioista.

Todellisuutta erittäin hyvin kuvaavan kvanttimekaniikan tieteenfilosofinen tulkinta on siis edelleen avoin kysymys. Kvanttimekaniikka toimii usean muun tieteenalan perustana, kuten nanoteknologia, kvanttikemia, hiukkasfysiikka, tiiviin aineen fysiikka, laskennallinen biologia tai elektroniikka. Kvanttimekaniikka itsessään on yleisemmän kvanttifysiikan osa-alue, johon taas kuuluu esimerkiksi kvanttikenttäteoria, kvanttistatistiikka tai kvanttigravitaatio.

Revi siitä sitten.